studio tjonge - Grafische vormgeving / Graphic Design

Menu

Studio Tjonge grafische vormgeving

Concept: Het is verstandig om een visitekaart in tweevoud te geven. Eén voor de ontvanger om te bewaren en één om door te geven. De kaart te voorzien van een scheurrand. Extra techniek: fluor drukkleur, stansmes.