studio tjonge - Grafische vormgeving / Graphic Design

Menu

Frissewind bureau voor visuele communicatie

Diverse opdrachtgevers, o.a. SBM offshore en Ministerie van EZ. Werkzaamheden: opmaak. Ontwerp en vormgeving: Frissewind.