studio tjonge - Grafische vormgeving / Graphic Design

Menu

Centrum voor oude muziek

Concept: muziekschrift voor 1600 heeft gesloten noten. Beeldelementen: luisterend oor, muziekles met de handpalm.