studio tjonge - Grafische vormgeving / Graphic Design

Menu

De multiculturele – weblog

Concept: veelkleurige tekstballonnen symboliseert de communicatie tussen mensen.